Cancerpatienter avled, långa väntetider lex Maria anmäls nu.

av | 12 november, 2018

Svensk sjukvård är fantastisk eller hur?
När man läser artikeln här artikeln så frågar man sig om vi har någon sjukvård att tala om längre?
Jag tycker det inte, inte när man läser att vårdköerna för vissa cancerpatienter är så långa att de riskerar att dö.
För så är läget på Skånes Universitetssjukhus, för patienter med cancer i urinblåsan som bedöms behöva få blåsan bortopererad är målet att det ska gå max 37 dagar mellan upptäckt av blod i urinen och operation.

Men på Skånes universitetssjukhus är medianväntetiden på denna typ av operation 160 dagar.
Lars Malmberg, verksamhetschef inom urologi säger till TT: “Det är utom all tvekan att den här patientgruppen har alldeles för långa väntetider.”
Efter att SUS interngranskat vården av nio patienter med cancer i urinblåsa eller njurbäcken har sjukhuset nu anmält sig självt enligt lex Maria. Väntetiderna har varit alldeles för långa och i de fyra fall där patienterna avlidit går det inte att utesluta att dödsfallen var relaterade till väntetiderna. För övriga fem patienter kan väntetiden ha medfört en mer omfattande kirurgi eller behandling med cellgifter.

Det var för två år sedan som det formulerades ett så kallat standardiserat vårdförlopp för den här patientgruppen och sedan dess har sjukhuset kämpat för att kunna nå målen, utan att lyckas.
Lars Malmberg säger: “Om vi ska ha mål för verksamheten som kommuniceras till patienterna måste vi ha en verksamhet som gör det möjligt att nå målen. Annars blir standardiserat vårdförlopp ett skådespel.”
Han understryker dock att väntetiderna inte blivit längre, men att de formulerade målen långtifrån är uppnådda.

Orsaken till de långa väntetiderna är brist på läkare med specialistkompetens, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare. Dessutom har sjukhuset för lite salstid på operationsavdelningen och brist på vårdplatser.
Lars Malmberg konstaterar att vi har för liten kapacitet.
Men då frågar man sig hur detta kan komma sig, att sjukhusen har brist på inte bara läkare, utan också på sjuksköterskor och sekreterare?
Är det så att regionen har hållit på med felplanering eller vad håller politikerna på med?
För till syvende och sist så ligger ansvaret hos regionpolitikerna.

https://www.aftonbladet.se/a/wEz8xd?fbclid=IwAR26bnxukFYMseiPqa2Rb-s1_i-UDsEnxokSkaTyZRoZ_K9D64KtoeUagxY

En reaktion på “Cancerpatienter avled, långa väntetider lex Maria anmäls nu.

  1. Lars Åhlin

    Generellt: Uselt ansvarsutkrävande – pga att sjukvård, särskilt specialiserad sådan, i sig är nationell men styrs provinsiellt – ger både ledningsproblem i sig och dålig kvalitet på landstingens anonyma politiker. Och dessa dåliga politiker väljer dåliga chefer och missar det mest grundläggande: Att svara upp till den stora befolkningsökningen och den medicinska utvecklingen. Bl a genom att ta ansvaret för personalförsörjning på allvar och genom att bistå verksamheten med reell effektivisering.

    Specifikt: Urologen var en av de första klinikerna som samordnades mellan Malmö/Lund. En verksamhetschef (som klinikchefer numera kallas) har ett direkt, lagfäst, ansvar för varje enskild patients vård vid hans/hennes klinik. Vilket enligt min mening kräver att han/hon kontinuerligt arbetar där vården bedrivs, inte i en annan stad. För övrigt: Återgå till separata sjukhus USiL resp UMAS. Stoppa, så långt det går, detta nya NKS-liknande bygge som pågår i Malmö, bestäm USiL:s och UMAS framtida roller och olanera utifrån detta! Avskeda ansvariga tjänstemän (politiskt har han ju bytt majoritet), de vars arbete lett till ett underskott 2018 för SUS på 600 mkr ekker mer.

    Svara

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *