Författararkiv: Micke Jstam

Rättssäkerheten i Sverige minskar konsekvent

av | 16 oktober, 2018

Föreställ dig att någon lånar pengar av dig. Alla papper är färdiga och plötsligt en dag uteblir betalningarna. Vad gör man som privatperson i dessa fall? Traditionellt och ännu idag ska ett ärende gå igenom kronofogdemyndighetens kvarnar, papper skickas fram och tillbaka men vad händer sedan då betalningar alltjämt uteblir eller ett bestridande av ditt… Läs mer »

Sandviken varnar för okänd vattenförorening

av | 15 oktober, 2018

Sandvikens Energi har gått ut med en varning till allmänheten om att kan bör koka vatten som ska användas för dricksvatten, tandborstning och matlagning. Det är dock okänt vad man varnat för eftersom Sandvikens Energi meddelat frågeställare att man i dagsläget inte känner till vad vattnet innehåller som gett upphov till varningen. Det är långt… Läs mer »

Flygpassagerare stoppade utvisning av somalisk våldtäktsman från Storbritannien

av | 15 oktober, 2018

Det här är inget annat än skamligt men föga förvånande. De “Goda” har sällan personlig kontroll över något annat än sina känslor och det egna behovet av uppvisad “godhet”. De “Goda” i form av flygpassagerare har stoppat ännu en utvisning, denna gång från Heathrow-flygplatsen i Storbritannien. Folk som stod utanför applåderade av lycka. Nu hade… Läs mer »

Bedrägeri II – I Skuggan Av Brottet

av | 13 oktober, 2018

…står anhöriga som uppgivna åskådare och kan inget göra. Alla människor har familjer, anhöriga och de som blir påverkade utav asociala eller kriminella beteenden. Så även huvudpersonerna bakom den följetong som nu verkar skapas i efterdyningarna av min föregående krönika med titeln Bedrägeri – Den Nya Företagsmodellen. Det är inte sällan som en krönika eller… Läs mer »

Är Växtgifters Skadeverkningar Ointressanta för Kommunerna?

av | 11 oktober, 2018

Under den gångna månaden har en enkätomfrågning genomförts riktad till miljö- och hälsoförvaltningar vid Sveriges 290 kommuner. Undersökningen genomfördes som en uppföljande undersökning efter mina studier i miljöpolitik och som en övning i frågeställning för enkäter av liknande natur. Endast 80 av de tillfrågade 290 kommunerna valde att besvara frågan inom 10 arbetsdagar som är… Läs mer »

Hyresgästföreningen, Skev Förhandling och Jäv Som Norm.

av | 11 oktober, 2018

Är detta en utveckling som är föreninlig med regeringens politiska planer, EU-anpassning och påstådda hyresregleringar för att driva samhället mot marknadshyror? Man undrar varför Hyresgästföreningens egna förhandlare genomför hyreshöjningar och bortser ifrån hyresgästernas boendeförhållanden för att i nästa andetag byta sida och påbörja bättre betalda anställningar hos motparten, Fastighetsägarföreningen.   Under de senaste fyra åren… Läs mer »

Bedrägeri – Den Nya Företagsmodellen

av | 9 oktober, 2018

När begreppen etik, moral och socialt ansvarstagande börjar försvinna ur företagandet drabbar det inte enbart staten, myndigheterna och våra sociala grundläggande skyddsnät. Det leder obönhörligen till en demoraliserad arbetskraft, sociala och personliga svårigheter för den enskilde drabbade och en mängd merarbete för rättssamhället och sociala myndigheter. Jag har under den gångna månaden blivit tipsad av… Läs mer »

Centerns Korståg ett Politiskt Självmord

av | 30 september, 2018

Under de gångna veckorna har vi sett typiska exempel på att valkampanjen inte är slut för vissa av landets politiska partier. Ett typexempel har varit högst uppmärksammat på det kommunala planet i lokalpolitiska syften för bland annat Centerpartiet i Nybro. Det jag kommer beröra i denna krönika är hämtat direkt ifrån det kommunpolitiska spelet i… Läs mer »

Är Monsanto ett Självdöende Företag?

av | 23 september, 2018

I internationella nyheter skrev CTV News den 19/9 att Monsanto försöker få en domare att avfärda ett skadestånd på $289 miljoner US Dollar. Ett belopp närmare 2,5 miljarder kronor. Skadeståndet tilldömdes en skolvaktmästare för dennes arbete med Monsantos nyckelprodukt Roundup, känd i Sverige som Glyphosat eller RoundUp. Produkten hade inga varningsetiketter och den före detta… Läs mer »

Vanvården av en Nation

av | 22 september, 2018

När samhället säger upp kontraktet med barnen, kan vi då förvänta oss att barnen i vuxen ålder ska ha något förtroende för samhället kvar? Denna artikel är en diskussion om det rådande tillståndet i Sverige med betoning på barnens hälsa och välbefinnande. Svårigheterna med att hitta officiell och publik statistik relevant för det omdiskuterade rättsfallet… Läs mer »

SVT Text-TV “S mest kryssade politiker”

av | 21 september, 2018

Enligt uppgifter från SVT är Socialdemokraterna de mest kryssade politikerna. Det framgår med all tydlighet att man bortser ifrån partiledarna i sina statistiska påståenden. Många inser nu givetvis att bortser man ifrån huvudpersonerna i årets val är det inte förvånande att Socialdemokrater bedriver interna personvalskampanjer mer än andra partier. Vi på ProjektSanning kan nu ställa… Läs mer »

Anne Ramberg uttrycker “mobben bestämmer”

av | 19 september, 2018

Man kan ifrågasätta hur Advokatsamfundets förre Generalsekreterare, Anne Ramberg, uttryckte idag i en Tweet att det är “glädjande” att många fler vänder sig emot avvisningar till Afghanistan. Menar Anne Ramberg med detta att mobben ska ha företräde över avvisanden i ett rättssäkert samhälle och därmed ställas över sakkunniga jurister och domstolar i frågan? Merparten av… Läs mer »

President Trump ser allvarligt på påståenden om valfusk i Sverige.

av | 11 september, 2018

Enligt information till ProjektSanning har Donald Trump insett vikten av problemen med det svenska valet, resultatet och de omdiskuterade frågorna om valfusk. Enligt en skrivelse till Vita Huset har en svensk medborgare, som ska förbli icke namngiven i detta, på ett tydligt sätt redogjort för hur valrörelsen mynnade ut i IT-haverier, frågeställningar om äktheten i… Läs mer »

”Rättvisa” fungera bättre hos hundar än människor!

av | 9 september, 2018

Under 2017 framkom det i en undersökning att hundars rättvisebegrepp är mer uttalat och bättre fungerande än hos många människor. Vad som föranleder denna underliga fördelning kan få varje människa att fundera över begreppen ”medmänsklighet” och “jämlikhet”. För ett antal veckor sedan vid montaget av valaffischer på landets gator och allmänna platser kritiserades SD och… Läs mer »

Fick inte rösta, slarvfel av valförrättare i Norrtälje

av | 9 september, 2018

Det är allt mer oroväckande att det förekommer uppenbara fel och brister i valupplysningens information till väljare i årest val 2018. Vad som är ännu mer oroväckande är graden av bristande respekt för individers rättigheter i valet. Att slarv kan ske är välkännt men även slarvfel kan vara tjänstefel. I det här fallet handlar det… Läs mer »

“Levnadsstandarden upp med 50%” säger Liberalernas Björklund.

av | 7 september, 2018

Liberalernas Björklund menar att “Levnadsstandarden har ökat med 50%”. Ur kvällens slutdebatt kan man ifrågasätta om toppolitiker och landets befolkning kan återfinnas i samma nation eller ens på samma planet. Vi kan då ifrågasätta hur och varför vi nu har en av EUs sämsta förhållanden för landets 325,000 fattigpensionärer. Hur kommer det sig att landets… Läs mer »

Sanningshalten i politiska val når ett bottenrekord.

av | 1 september, 2018

I årets valkampanj kan man inte undgå att se flera direkta falska uttalanden och påståenden från politiker om deras motståndare. Främst förekommer dessa tvetydiga, otydliga eller rent av falska påståenden från Socialdemokraterna och Centerpartiet. Retoriken ter sig även allt oftare osaklig och utan faktisk grund från andra partier. I dessa fall förekommer även påståenden och… Läs mer »

Om Valfusk, ångerröstning och valkontroll

av | 27 augusti, 2018

Det har diskuterats mycket på sociala medier om det faktum att Sverigedemokraterna har skapat en grupp för att spåra valfusk. Aftonbladets redaktioner har lagt ned mycken möda på att kritisera detta som  “odemokratiskt” med mera men erbjuder ingen lösning på de uppenbara problem som väljarna upplever. Det rör allt från bristfällig information ifrån valmyndigheten och… Läs mer »