Opinionslandskapet i Sverige har förändrats. Svängrummet för den som vill belysa nyheter har utvidgats genom våra sociala medier. I dessa flöden kan vi stöta och blöta våra åsikter, ge varandra nya infallsvinklar och på så vis utvidga våra perspektiv. Det är viktigt idag när förtroendet för både MSM och politiken inte är vad det borde vara. Med det sagt, varmt välkomna till ProjektSanning.

Ledarskribent & Krönikör

Madeleine Josephine Lilja Rönnquist

 

 

 

 

 

 

Skribenter

Ronnie Wenngren

 

 

 

 

 

Göran Walther

 

 

 

 

 

Peter Holtbrant

 

 

 

 

 

Micke Jstam

 

 

 

 

 

Gästskribenter

Bianca Muratagic

Tomas Brandberg

 

 

 

 

 

Käll- och Säkerhets-ansvarig

Anny Eliasson

 

 

 

 

 

Redaktör & Ansvarig utgivare

Henrik Lilja Rönnquist