Kommentarerna ska följa svensk lag och god sed. Det innebär att kommentarerna inte får innehålla förolämpningar, förtal, hot, hets eller andra trakasserier.

Såklart vill vi att våra läsare som kommenterar ska kunna debattera och ha åsikter om det vi publicerar, men vi vill också att alla tänker på sitt uppträdande, språkbruk och håller sig till ämnet. Det blir så mycket mer intressant då.

ProjektSannings målsättning är att alltid försöka vara närvarande och följa debatten och svara på frågor. Det gäller både om vi får frågor via direktmeddelande eller i våra kommentatorsfält.

Nu kanske ni anser att det här är onödigt, men om ProjektSanning ska kunna upprätthålla de riktlinjer som är ställda så anser vi att det är nödvändigt. Vi vill inte bara värna debatten utan även ni som kommenterar. Har ni synpunkter kring detta, eller upplever något ni missaktar, kommentera gärna i tråden.

Med det sagt, låt oss ha intressanta debatter, inlägg och framför allt, sprida det som skrivs här. Även om det kan ses som ett oöverstigligt mål, vill ProjektSanning påverka opinionen i en riktning som tar samhällets alla problem på allvar, det inkluderar även politiken.

Väl mött!